• huhtikuu

  27

  2023
 • 127
Kaikki olennainen ilmalämpöpumpuista ja niiden asennuksesta Oulun seudulla

Kaikki olennainen ilmalämpöpumpuista ja niiden asennuksesta Oulun seudulla

Tässä oppaassa tuomme esille kaikki mahdolliset asiat, joita asiakkaamme meiltä kysyvät ilmalämpöpumppuihin liittyen. Tekniikka kehittyy nopeasti, joten osa ihmisten keskuudessa liittyvistä tiedoista voi olla vanhoja. Esimerkiksi lämpöpumppujen energiatehokkuus on viime vuosina noussut reilusti.

LVI Tornberg toimii paikallisesti Oulun seudulla, joten keskitymme tässä oppaassa Oulun seutuun, sillä Suomessakin markkinoilla voi olla hintojen ja myös käyttöolosuhteiden puolesta eroavaisuuksia.

Ilmalämpöpumput ja viilentävä ilmalämpöpumppu asennettuna Oulun seudulla

Ilmalämpöpumppujen asennus

 • Ilmalämpöpumpun asennuksen hinta Oulun seudulla

  Ilmalämpöpumpun asennus Oulussa maksaa yleensä 1800 – 2800 euroa asennettuna, sisältäen myös ilmalämpöpumpun. Huomioithan, että myymme ilmalämpöpumput aina avaimet käteen -palveluna. Ilmalämpöpumppua ei voi ostaa ilman asennusta. Hintaan vaikuttaa mm. mikä ilmalämpöpumppu on kyseessä sekä asennuskorkeus ja muut asennusolosuhteet.

 • Kuka saa asentaa ilmalämpöpumpun?

  Ilmalämpöpumpun asennus on luvanvaraisen ammattilaisen työtä, ja asennuksen tekemiseen tarvitaan asianmukaista koulutusta ja kokemusta. Asennuksiin tulee siis aina käyttää koulutettua ja ammattitaitoista ilmalämpöpumppuasentajaa, joka pystyy varmistamaan laitteen oikean asennuksen ja toiminnan.

  Ilmalämpöpumpun asennus on myös yleensä sidoksissa tiettyihin sääntöihin ja määräyksiin, joten ammattilainen tietää, mitä tulee ottaa huomioon asennusta suoritettaessa. Lisäksi valtuutetun asentajan käyttäminen voi auttaa varmistamaan, että ilmalämpöpumppu täyttää takuuehdot ja että sen turvallisuus ja tehokkuus ovat asianmukaiset. Asentamisen luvanvaraisuuteen liittyy mm. kylmäaineisiin liittyvä lainsäädäntö sekä yleensä myös sähköluvat.

  Lämpöpumppujen asennus on ammattilaisten hommaa
  Ilmalämpöpumpun asennukseen on suositeltavaa käyttää ammattiasentajaa
 • Saako ilpin asentaa itse?

  Ilmalämpöpumpun asennus on aina ammattilaisen työtä. Asentaminen itse ei ole suositeltavaa, sillä se voi aiheuttaa vakavia turvallisuusriskejä ja johtaa laitteen vialliseen toimintaan. Ilmalämpöpumpun asennus on teknisesti monimutkainen tehtävä, johon liittyy useita eri tekijöitä, kuten sähköliitännät, putkiasennukset ja jäähdytysaineen käsittely. Lisäksi laitteen asentaminen itse voi johtaa takuun menettämiseen, jos jotain menee vikaan.

  Ilmalämpöpumpun asentaminen vaatii myös erityisosaamista ja kokemusta, ja asennusprosessiin liittyy usein paikallisia määräyksiä ja säädöksiä, joita on noudatettava. Jos ilmalämpöpumppua ei asenneta oikein, se voi aiheuttaa palovaaran, ylikuumenemisen tai muita turvallisuusriskejä.

  Ammattimainen ilmalämpöpumpun asentaja Oulussa
 • Mihin ilmalämpöpumppu kannattaa sijoittaa?

  Ilmalämpöpumpun sijoituspaikka vaikuttaa sen toiminnan tehokkuuteen ja käyttömukavuuteen. Pumppu asennetaan aina ensisijaisesti sisäyksiön ehdoilla. Hyvä sijoituspaikka on paikka, sisäyksikkö on asennettu siten, että sen ilmavirtaus leviää tasaisesti huoneeseen ja jossa myös ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö saa riittävästi raitista ilmaa.

  Yleensä ulkoyksikkö sijoitetaan seinälle tai maahan ulos talosta tai asunnosta. Ulkoyksikön on on oltava helposti huollettavissa. Ulkoyksikköä ei voi asentaa katolle eikä yleensä terassille sulatusvesien takia. Korkealle seinälle asennettaessa ulkoyksikön sulatusvedet tulee ottaa huomioon.

  Sisäyksikkö kannattaa yleensä sijoittaa paikkaan, jossa sen ilmavirtaus jakautuu tasaisesti koko huoneeseen. Ilmalämpöpumpun sisäyksikkö ei saa olla liian lähellä huonekaluja tai muita esteitä, jotka saattavat häiritä ilmavirtausta ja heikentää laitteen tehokkuutta.

  On myös tärkeää varmistaa, että ilmalämpöpumpun sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen putkisto on riittävän pitkä ja että putket kulkevat suojaputkessa, jotta ne eivät altistu kylmälle tai kuumalle sääolosuhteille ja että ne voidaan huoltaa helposti tarvittaessa. Yksiköiden välinen putkipituus on yleensä max. 15 metriä.

 • Voiko ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asentaa korkeammalle kuin sisäyksikön?

  Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sijoituspaikkaa mietittäessä on tärkeää varmistaa, että sen asennuspaikka täyttää valmistajan suositukset ja paikalliset säännökset. Yleisesti ottaen ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan lähelle maanpintaa tai seinälle, jotta sen huolto ja asennus on helpompaa.

  Joskus on kuitenkin tarpeen sijoittaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö korkeammalle kuin sisäyksikkö. Tällöin on tärkeää varmistaa, että putkien ja sähköjohdon pituus riittää, että ilmavirtausta ei estä mikään este, ja että putket kulkevat suojaputkessa suojassa säältä.

  Korkealle asennetun ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asennuspaikkaa mietittäessä on otettava huomioon myös turvallisuusnäkökohdat. Ulkoyksikkö ei saa häiritä esimerkiksi ohikulkijoiden kulkua tai aiheuttaa riskejä putoamisesta. On myös tärkeää huolehtia siitä, että ulkoyksikkö on tukevasti kiinnitetty ja pysyy paikallaan kaikissa sääolosuhteissa. Myös sulatusvedet tulee huomioida ulkoyksikön ollessa korkealla.

  Suosittelemme, että ilmalämpöpumpun asennus tehdään aina ammattitaitoisen asentajan toimesta, joka voi antaa sinulle tarkempia ohjeita ilmalämpöpumpun oikeasta sijoituspaikasta ja varmistaa, että asennus täyttää kaikki turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset.

 • Voiko ilmalämpöpumpun kytkeä pistorasiaan?

  Ilmalämpöpumpun asennus ja kytkentä tulee aina tehdä sähköalan ammattilaisen toimesta, joka noudattaa paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä ja ilmalämpöpumpun valmistajan ohjeita. Ammattilainen osaa myös varmistaa, että ilmalämpöpumpun käyttöön tarvittava sähköteho ja johdotus ovat oikeanlaiset.

  Ilmalämpöpumpun kytkeminen pistorasiaan voi olla mahdollista joissain tapauksissa, mutta se riippuu monista tekijöistä, kuten ilmalämpöpumpun mallista, tehosta ja käyttöolosuhteista.

 • Saako ilmalämpöpumpun asentaa ilman lupaa?

  IIlmalämpöpumpun asennus ei vaadi rakennuslupaa. Taloyhtiöissä asennus voi vaatia taloyhtiön hallituksen luvan.

Ilmalämpöpumpun asennukseen kuuluu sisäyksikön asentaminen optimaaliseen paikkaan, tarvittavat vedot ulkoyksikölle sekä ulkoyksikön asennus. Ammattimainen asennusliike opastaa myös käyttäjän käyttämään uutta ilmalämpöpumppua järkevästi, jotta siitä saa kaiken hyödyn irti.

Ilmalämpöpumpulla jäähdytys

 • Mikä on hyvä ilmalämpöpumppu jäähdytykseen?

  LVI Tornberg suosittelee erityisesti seuraavia ilmalämpöpumppuja jäähdytykseen:

  Kysy tarjous sinulle sopivasta ilmalämpöpumpusta asennettuna täältä ».

 • Kannattaako ilmalämpöpumppua käyttää viilennykseen?

  Kyllä, ilmalämpöpumppua voi käyttää myös viilennykseen, ja se onkin yksi sen parhaista ominaisuuksista. Ilmalämpöpumppu tarjoaa tehokkaan ja energiatehokkaan vaihtoehdon perinteiselle ilmastointijärjestelmälle, sillä se kuluttaa vähemmän energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Huomaa kuitenkin, että viilennys ei korvaa ilmanvaihtojärjestelmää.

  Ilmalämpöpumpun viilennys toimii samalla periaatteella kuin lämmitys, mutta ilmalämpöpumppu käyttää tällöin kylmäainejärjestelmäänsä vastakkaisessa suunnassa. Se viilentää ja poistaa tehokkaasti kosteutta sisäilmasta – laskien samalla huonelämpötilaa.

  Ilmalämpöpumppu viilentää ja poistaa tehokkaasti kosteutta sisäilmasta – laskien samalla huonelämpötilaa.

  Ilmalämpöpumpun käyttö viilennykseen auttaa pitämään mukavaa sisäilman lämpötilaa kesähelteillä ja parantaa sisäilman laatua poistamalla kosteutta ja pölyä. Suomen olosuhteissa ilmalämpöpumppujen ominaisuudet riittävät kuumimmillakin kesähelteillä.

  Lisäksi ilmalämpöpumpun käyttö viilennykseen vaatii asianmukaisen huollon ja puhdistuksen, jotta sen tehokkuus ja toimivuus säilyvät.

 • Paljonko maksaa ilmalämpöpumpulla viilentäminen?

  Ilmalämpöpumpulla jäähdyttäminen on todella edullista koska sisä-ja ulkolämpötilojen ero on niin pieni, vain muutaman asteen. (Vrt. talvella lämpötilaero voi olla 50 astettakin). Viilennykseen menee vähemmän energiaa kuin lämmitykseen. Viilennyksestä johtuvat kulut vaihtelevat monien eri tekijöiden mukaan, kuten ilmalämpöpumpun koon ja ominaisuuksien, huoneen koon, ympäristön lämpötilan ja kosteuden, sekä käyttöaikojen mukaan.

  Kuitenkin yleisesti ottaen ilmalämpöpumpun viilentäminen on huomattavasti edullisempaa kuin perinteisten ilmastointijärjestelmien käyttö. Ilmalämpöpumpun viilennysominaisuus on suunniteltu käyttämään vähemmän energiaa kuin lämmitys, sillä sen ei tarvitse tuottaa lämpöä vaan poistaa sitä. Ilmalämpöpumppu voi myös olla tehokas tapa säästää energiaa, koska se voi tarjota paikallista viilennystä vain niissä huoneissa, joissa sitä tarvitaan, eikä tarvitse jäähdyttää koko rakennusta

 • Miten ilmalämpöpumppua käytetään jäähdytykseen oikein?

  Ilmalämpöpumpun käyttö viilennykseen on melko yksinkertaista. Tässä on joitakin vinkkejä, joiden avulla voit käyttää ilmalämpöpumppua viilentämiseen oikein:

  1. 1. Aseta lämpötila oikein:
   Aseta ilmalämpöpumpun termostaatti haluttuun viilennystasoon. Yleensä sopiva lämpötila viilennykselle on noin 22-24 astetta.
  2. 2. Valitse oikea viilennystila:
   Ilmalämpöpumpulla on yleensä useita eri viilennystiloja, kuten automaattinen, manuaalinen ja yötalous-tila. Valitse sopiva tila käyttötarpeen mukaan. Kysy tarkempia ohjeita asennusliikkeeltäsi.
  3. 3. Sulje ovet ja ikkunat:
   Sulje ovet ja ikkunat, jotta viilennetty ilma pysyy huoneessa ja lämmin ilma ei pääse sisään.
  4. 4. Puhdista ilmansuodattimet:
   Ilmansuodattimet tulisi puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmavirtaus ei heikkene ja viilennys toimii tehokkaasti.
  5. 5. Käytä ajastinta:
   Käytä ajastinta, jotta ilmalämpöpumppu ei toimi turhaan silloin, kun et ole kotona tai tarvitse viilennystä.
  6. 6. Vältä suoraa auringonvaloa:
   Vältä suoraa auringonvaloa, sillä se voi vaikuttaa ilmalämpöpumpun tehokkuuteen ja energiankulutukseen.
  7. 7. Pidä ovet ja ikkunat kiinni:
   Pidä ovet ja ikkunat kiinni viilennyksen aikana, jotta viilennetty ilma ei pääse ulos ja lämmin ilma ei pääse sisään.
  8. 8. Huolla ilmalämpöpumppu säännöllisesti:
   Huolla ilmalämpöpumppu säännöllisesti, jotta se toimii tehokkaasti ja energiatehokkaasti.

Ilmalämpöpumppu kulut ja hinta Oulussa

 • Paljonko maksaa ilmalämpöpumppu Oulussa?

  Yleensä myymämme ilmalämpöpumput maksavat 1800 – 2800 euroa asennettuna. Huomioithan, että myymme ilmalämpöpumput aina avaimet käteen -palveluna. Ilmalämpöpumppua ei voi ostaa ilman asennusta.

 • Paljonko ilmalämpöpumppu vie sähköä?

  Ilmalämpöpumpun sähkönkulutus riippuu monista tekijöistä, kuten laitteen koosta, tehokkuudesta, käyttötavoista ja ympäristöolosuhteista, kuten huoneen koosta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Tästä syystä tarkka sähkönkulutus vaihtelee suuresti eri tilanteissa.

  Kuitenkin tyypillisesti ilmalämpöpumppujen tehonkulutus ilmoitetaan kilowattitunteina (kWh), ja ne kuluttavat yleensä noin 0,5-1,5 kWh energiaa tunnissa, kun niitä käytetään lämmitykseen. Viilennyksessä sähkönkulutus on pienempää kuin lämmityksessä, koska sisätilan ja ulkoilman lämpötilaero on pienempi.

  On tärkeää huomioida, että ilmalämpöpumpun sähkönkulutus on huomattavasti pienempi kuin perinteisen sähkölämmityksen, ja ilmalämpöpumppu onkin aina energiatehokkaampi ja taloudellisempi lämmitysvaihtoehto.

 • Sopiiko ilmalämpöpumppu mökille?

  1. 1. Energiatehokkuus:
   Ilmalämpöpumppu on yleensä energiatehokkaampi ja taloudellisempi lämmitysvaihtoehto kuin vaikkapa perinteinen sähkölämmitys.
  2. 2. Monipuolisuus:
   Ilmalämpöpumppu voidaan käyttää sekä lämmitykseen että viilentämiseen, mikä tekee siitä monipuolisen ja kätevän ratkaisun mökille.
  3. 3. Helppo asennus:
   Ilmalämpöpumppu on yleensä helppo ja nopea asentaa, joten se soveltuu hyvin myös mökkeilijöille, jotka eivät halua käyttää paljon aikaa ja rahaa lämmityksen asentamiseen.
  4. 4. Ympärivuotinen käyttö:
   Ilmalämpöpumppu toimii hyvin myös talvella, joten se sopii erinomaisesti mökille, joka on käytössä ympäri vuoden.
  5. 5. Ilmalämpöpumpun etäohjaus:
   etäohjauksella varustetun ilmalämpöpumpun avulla huolehdit mökin sopivasta lämpötilasta kotoa käsin.

  On kuitenkin tärkeää valita oikean kokoinen ilmalämpöpumppu mökille ja varmistaa, että se on asennettu oikein ja huollettu säännöllisesti, jotta se toimii tehokkaasti ja luotettavasti.

 • Ilmalämpöpumppu ja kotitalousvähennys

  Kyllä, ilmalämpöpumpun asennuksesta on mahdollista saada kotitalousvähennystä Suomessa. Kotitalousvähennys on verovähennys, joka myönnetään kotitalouden teettämistä työkorvauksista. Ilmalämpöpumpun asennus työkorvauksineen voidaan siis sisällyttää kotitalousvähennyksen piiriin. Lue lisää ajankohtainen kotitalousvähennyksen määrä ja muut lisätiedot verottajan sivuilta https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/

 • Ilmalämpöpumppu etäohjaus

  Ilmalämpöpumpun etäohjaus tarkoittaa sitä, että ilmalämpöpumppua voidaan ohjata etänä esimerkiksi älypuhelimen tai tietokoneen avulla. Etäohjaus on mahdollista, kun ilmalämpöpumpussa on integroitu langaton verkkoyhteys tai se voidaan liittää langattomaan verkkoon lisävarusteena saatavan verkkosovittimen avulla.

  Useimmissa tapauksissa ilmalämpöpumpun etäohjaus edellyttää erillisen sovelluksen asentamista älypuhelimeen tai tablettiin. Sovelluksen avulla käyttäjä voi säätää ilmalämpöpumpun lämpötilaa, ilman virtausnopeutta, asettaa ajastimia, ohjelmoida viikkokelloa, tarkistaa ilmalämpöpumpun tilan ja saada hälytyksiä esimerkiksi suodattimen vaihdon tarpeesta.

  Etäohjauksen avulla ilmalämpöpumpun käyttö on joustavampaa ja helppokäyttöisempää, sillä pumpun asetuksia voidaan säätää mistä tahansa, missä on verkkoyhteys. Tämä on erityisen kätevää esimerkiksi silloin, kun halutaan säätää ilmalämpöpumppua ennen kotiin tai mökille saapumista, tai silloin kun oleskellaan eri tilassa kuin ilmalämpöpumppu.

 • Tyylikäs ilmalämpöpumppu, kangasverhoiltu

  Markkinoiden ainoa kangasverhoiltu ilmalämpöpumppu on Toshiba Haori Design, jonka voit sovittaa yhteen muun sisutuksesi kanssa. Se on todellinen sisustajan valinta, mutta myös erittäin energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Skandinaavisen muotoilun lisäksi voit valita useista eri verhoiluista tai jopa tehdä helppojen ohjeiden avulla uudet omat kankaat ilmalämpöpumppuusi!

Jäikö jokin vielä askarruttamaan? Ota yhteyttä ja kysy lisää ilmalämpöpumpuista, autamme mielellämme!

© 2024 LVI Tornberg I Toteutus ideasampo.fi